Hem

TILLITSTÅGET


ETT NÄTVERK FÖR LÄRANDE KRING

TILLITSBASERAD STYRNING OCH LEDNING

STYRA OCH LEDA MED TILLIT

NU BÖRJAR RESAN


Tillitsdelegationens rapporter


överlämnade till regeringen


 

14 JUNI 2018

Dela exempel och diskutera på


Tillitståget är ett ideellt nätverk för alla som är intresserade av att arbeta mer tillitsbaserat. Det drivs av Louise Bringselius, forskningsledare i Tillitsdelegationens uppdrag i välfärdssektorn, ett uppdrag som nu är avslutat. Exempel mm delas framför allt i gruppen på Facebook.

Bakom nätverket:LOUISE BRINGSELIUS


 

Forskningsledare i Tillitsdelegationens uppdrag kring välfärdssektorn, strategisk rådgivare i uppdraget i staten.  Docent vid Lunds universitet. På denna sida tar vi lärandet vidare och delar goda exempel., forskning, mm.

KONTAKTlouise@bringselius.se

Se även gruppen Tillitståget på Facebook

© Copyright. All Rights Reserved.